Finland överväger att reglera spel – Hur kommer det att påverka bettingbolagen?

I Finland har det statsägda Veikkaus monopol på all spelverksamhet i landet, vilket innebär att inga andra spelbolag kan göra reklam eller bedriva spelverksamhet där.

Men nu överväger landet att införa ett licenssystem, vilket skulle innebära att spelbolag kan etablera sig på den finska marknaden mot att de följer finska spelregler och betalar skatt till staten.

Men hur skulle detta påverka bettingbolagen?

Förluster för Veikkaus

Veikkaus har för närvarande monopol på all spelverksamhet i Finland, men eftersom onlinespelandet blir allt vanligare, tappar Veikkaus pengar på att finländare spelar på utländska sajter, läs mer här.

Därför har Veikkaus nu för första gången övervägt att införa ett licenssystem, vilket skulle kräva en omorganisering av hela systemet.

En del av Veikkaus vinster går redan till föreningar som jobbar med förebyggande verksamhet, enligt lagen har monopolbolaget en skyldighet att förebygga spelproblem.

Reglering av tiotals bolag

rusmedelsarbete Ehyt. Enligt Riitta Matilainen, som arbetar med problemspelande, skulle ett licenssystem kräva en stor omorganisering, speciellt om man börjar reglera tiotals bolag. Det skulle innebära en stor förändring i hela systemet.

Matilainen tror att licensfrågan har lyfts på grund av det kommande riksdagsvalet och Veikkaus vill nu ha en politisk debatt om hur ett sådant system skulle kunna fungera i Finland.

Konkurrens för bettingbolagen

Om ett licenssystem införs i Finland skulle det innebära konkurrens för bettingbolagen. De skulle kunna etablera sig på den finska marknaden och erbjuda sina tjänster till finska kunder.

Men för att göra det skulle de behöva följa finska spelregler och betala skatt till staten.

Det skulle dock inte vara en enkel process för bettingbolagen att etablera sig i Finland, särskilt inte för mindre bolag som inte har resurserna att klara av den omfattande regleringsprocessen.

De större bolagen skulle sannolikt klara sig bättre, men de skulle fortfarande behöva anpassa sig till finska regler och förhållanden.

En möjlighet att öka intäkterna

För Finland skulle ett licenssystem innebära en möjlighet att öka intäkterna från spelverksamhet och minska förlusterna till utländska spelbolag.

Det skulle också ge finska spelare fler alternativ att välja mellan. Men det skulle också innebära en stor omorganisering och översyn av hela systemet för att säkerställa att det uppfyller de finska spelreglerna och skyddar spelare från spelproblem.

En annan fråga är huruvida bettingbolagen skulle anpassa sig till det finska spelklimatet. Finland har ett mycket starkt fokus på att förebygga spelproblem och skydda spelare.

Om bettingbolagen inte följer dessa regler skulle de riskera att förlora sina licenser och därmed sina möjligheter att bedriva verksamhet i landet.

Vilka slutsatser kan vi dra?

Sammanfattningsvis skulle införandet av ett licenssystem för spelverksamhet i Finland ge bettingbolagen en möjlighet att etablera sig på den finska marknaden och öka intäkterna från spelverksamhet.

Men det skulle också kräva en stor omorganisering och översyn av hela systemet för att säkerställa att det uppfyller de finska spelreglerna och skyddar spelare från spelproblem.

Bettingbolagen skulle också behöva anpassa sig till det finska spelklimatet för att klara av att få licenser och bedriva verksamhet i landet.

Källor: https://svenska.yle.fi/a/7-10020587

Sture