Betonad takdel i korsord

Här kommer några exempel på korsordsfrågor som innelhåller bet.

Fråga: takdel

Möjliga korsordssvar: iktus, ås

Fråga: ämbetsman i sparta

Möjliga korsordssvar: efor

Fråga: rem vid betsel

Möjliga korsordssvar: Töm, band, tamp

Fråga: fiskbete

Möjliga korsordssvar: bete, drag, fluga

Bertil